ՖՀՄՈՒԿ

<<Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն>> հիմնադրամ

գործատուն սպասում է մեր շրջանավարտին

ՖՀՄՈՒԿ-ի առավելությունները

Անհրաժեշտ սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիաներ և արհեստանոցներ:
Կենտրոնն ապահովում է գործնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ նյութերը և սարքավորումները։
Ֆրանսիացի փորձագետ - մասնագետների կողմից վերապատրաստվող դասավանդողներ:
Ուսման ավարտին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ:
Ուսանողների փոխանակման ծրագրեր Ֆրանսիայի ուսումնական հաստատությունների հետ:
Աշխատանքի ընդունվելու իրական հնարավորություն Հայաստանի լավագույն գործատուների մոտ:

ՖՀՄՈՒԿ-ում կարող եք սովորել հետեվյալ մասնագիտությունները

Կարի արտադրության տեխնոլոգիա (դերձակ)
  • հիմնական կրթական հիմքով - 3 տարի
  • միջնակարգ կրթական հիմքով - 1 տարի
Խոհարարական գործ (խոհարար)
  • հիմնական կրթական հիմքով - 3 տարի
  • միջնակարգ կրթական հիմքով - 1 տարի
Ատամնատեխնիկական գործ (ատամնատեխնիկ)
  • հիմնական կրթական հիմքով - 3 տարի
  • միջնակարգ կրթական հիմքով - 2 տարի
Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում (վարսահարդար)
  • միջնակարգ կրթական հիմքով - 1 տարի

ՖՀՄՈՒԿ-ի մասին

ՖՀՄՈՒԿ-ը եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող, կրթական հաստատություն է, որի նպատակն է իրականացնել մասնագիտական կրթություն` աշխատաշուկայի համար պատրաստելով մրցունակ մասնագետներ:
Ուսումնական կենտրոնում գործում են վերապատրաստման, կարճաժամկետ դասընթացներ, որոնք համապատասխանում են գործատուների պահանջներին։
Կենտրոնի ժամանակակից, թվային մեթոդները և անհատական մոտեցումները ձևավորում են մասնագիտական կարողություններին և հմտություններին տիրապետող մասնագետներ։

Շտապի՛ր գրանցվել 2017-2018 ուսումնական տարվա ընդունելության համար:
Տեղերը սահմանափակ են: